Home

Baan produceert en biedt u een unieke verscheidenheid aan zitmeubelen, met het doel uw levenskwaliteit te verhogen en elke dag ontspanning, impulsen, inspiratie en comfort te geven, vele jaren lang. Wij verwelkomen u graag in de wereld van BAAN. Wij nodigen u uit met de nieuwe collecties op ontdekkingsreis te gaan en onze fascinerende producten te leren kennen.

 

Actueel

AUTUMN COLLECTION 2018


BAAN verwelkomt u dit najaar heel graag op haar nieuwe industriële stand in het ETC Design Center Europe in Culemborg. De Autumn collection van BAAN kenmerkt zich door strakke verfijnde lijnen, de geliefde retro invloeden uit de jaren '70, notenhout, zwart staal. Door het gebruik van casual leer, bijzonder zachte, maar ook stoere fluwelen en prachtig geweven stoffen haalt BAAN Italiaanse design naar Culemborg. BAAN geeft de industriële woontrend een modische draai door grijstinten te combineren met denim blauw en de nieuwe trendkleur gold honey. Hierdoor wordt rust en warmte gecreëerd. Nieuwsgierig? Kom naar stand 93 (direct links bovenaan de trap), waar we u verwelkomen met heerlijke Italiaanse hapjes en drankjes.

Bijzonder trots zijn we op onze samenwerkingspartners: GewoonGers (industriële puien en kozijnen), Stout verlichting, BKS meubelen en Elle Funny Carpets. 


De nieuwe Metropole collectie is stylisch met een mix van spannende kleuren en materialen uit Parijs. Niet alleen in de fashion kom je dit najaar donkergroen, wijnrood en aubergine tegen. Ook Metropole by Baan introduceert deze trendkleuren, waarbij nog steeds goud als accent wordt toegepast. De botanische woontrend wordt voortgezet. Nieuw zijn de Macarons. Een must voor ieder interieur. Wilt u een macaron proeven én bewonderen, kom dan naar stand 100/101C.

De previews van beide Autumn collections 2018 vinden plaats op zondag 16 september a.s. van 10 tot 17 uur, ETC Desgin Center Europe, Randweg 20, Culemborg. Laat u zich inspireren door alle noviteiten, maak kennis met de nieuwste woontrends of bezoek één van de lezingen en/of workshops. Voor meer informatie klik hier.

 


Privacy Policy

Metropole B.V. (h.o.d.n. BAAN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Metropole B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Metropole B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Metropole B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Metropole B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Metropole B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Metropole B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Metropole B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Metropole B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Metropole B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Metropole B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Metropole B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Metropole B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Metropole B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Metropole B.V.
Zuidkade 110
2741 JG
Waddinxveen
info@baanmeubelen.nl

 

 


SPRING COLLECTIONS 2018

COMING SOON BY BAAN
Nudes & Naturels

De Spring collection van BAAN kenmerkt zich door skintones, powder pinks, natural fibres, terracotta. Baan combineert dit voorjaar beige en greige tinten met deze aardse kleuren. Hierdoor wordt rust en warmte gecreëerd. Een Baan-interieur blinkt uit in strakke lijnen, rijke materialen en toch een warme en behaaglijke sfeer. 

 

De preview van de Spring collection 2018 vindt plaats tijdens het Woonevent op de Woonindustrie van zondag 4 februari a.s. van 10 tot 18 uur, standnummer 2A098, Symfonielaan 1, Nieuwegein. U bent van harte welkom.
COMING SOON BY METROPOLE BY BAAN
Green & gold

De ontwerpers van de Metropole By Baan collectie hebben dit voorjaar gekozen voor green & gold, dé trendkleuren van 2018. Moss, metals, forest & velvets in combinatie met de tot de natuur geïnspireerde 'Flamengo Botanico' vind je terug op de nieuwe modellen, tafels en accessoires. Nieuwsgierig? Meet & Greet Green & Gold. 

 

De inspiratiedag op het ETC Design Center Europe vindt plaats op zondag 18 februari van 10 tot 17 uur, standnummer 101/101c, Randweg 20, Culemborg. De bubbles staan klaar.